محتوای CSS
فاقد تصویر شاخص

آموزش animation در CSS3

آموزش animation در CSS3   در این آموزش قصد داریم در صفحه خود انیمیشن ایجاد کرده و تغییراتی در نمایش رنگ های یک المان ایجاد کنیم. برای شروع مثال زیر را در نظر بگیرید.   <!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش transition در CSS3

آموزش transition در CSS3   در این آموزش قصد داریم با transition آشنا شویم که رویداد های صفحه شما را به تاخیر بیشتری انجام خواهد داد. برای نمونه در قطعه کد زیر میبینید که وقتی موس را بر روی box ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش gradient و shadow در CSS3

آموزش gradient و shadow در CSS3   ما میتوانیم برای زیبایی بیشتر در صفحه خود، بر روی المان ها سایه اعمال کنیم. به مثال زیر دقت کنید.   <!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson.css"> </head> <body> <div ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش border and multiple images در CSS3

آموزش border and multiple images در CSS3   CSS3 امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار میدهد که ممکن است مرورگر های قدیمی این امکانات را ساپورت نکنند. برای مثال میخواهید قابی را به وجود آورده که میزان گردی گوشه ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش display و opacity در CSS

آموزش display و opacity در CSS   ما در جزوه های قبلی با تعریف rgba() آشنا شدیم که این مدل یک رنگ را در حالت rgb از ما میگرفت و در ادامه یک عدد آلفا تعریف میکردیم که میزان شفافیت ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش float در CSS

آموزش float در CSS   تصور کنید مثال زیر را داریم و میخواهیم دوتا div زرد و قرمز کنار یکدیگر قرار بگیرند.   <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>lesson</title> <meta charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson.css"> </head> <body> <img src="1.jpg" id="img1"> <div ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش position در CSS

آموزش position در CSS   برای آموزش موقعیت ها در css متغیر های مختلفی را میتوانیم تعریف کنیم. در این بخش میخواهیم با مدل های fixed و relative و absolute آشنا شویم.   <!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <meta charset="utf-8"> ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش link در CSS

آموزش link در CSS   وقتی از لینک ها استفاده میکنیم میبینید که خطی در زیر آن به وجود می آید. شما میتوانید با دستور text-decoration این خط را از بین ببرید. به مثال زیر رقت کنید.   <!DOCTYPE html> ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش font در CSS

آموزش font در CSS   ممکن است شما بخواهید از فونت خاصی برای سایت خود استفاده کرده و شکل و نمای زیباتری را اعمال کنید. برای شروع آموزش اول مثال زیر را اجرا کنید تا فونت پیشفرض را مشاهده کنید. ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش width و height در CSS

آموزش width و height در CSS   در این بخش یاد میگیریم چگونه طول و عرض المانی که در نظر داریم را تغییر داده و انواع مقدار دهی را می آموزیم. برای شروع کار مثال زیر را اجرا کنید.   ...
1 2 3